Termeni și Condiții

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului caby.ro

Utilizarea acestui site de către orice persoană fizică sau juridică este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea tuturor legilor aplicabile.

Accesarea site-ul, parcurgerea și utilizarea acestuia reprezintă acceptarea implicită şi necondiţionată a prezentelor termeni și Condiţii, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu societatea Trans-Car Company SRL.

Societatea Trans-Car Company SRL,cu sediul în Sat Letcani, Com. Letcani, inregistrată la ORC Iasi sub nr. J22/357/2004, având CUI 16177387, capital social: 102250 lei, IBAN RO22RZBR0000060019412510, deschis la Banca Raiffeisen, email: hello@caby.ro, tel: 0232-933, oferă servicii de car-sharing persoanelor fizice și juridice autorizate care au dobandit, anterior, calitatea de Utilizator și care au acceptat să utilizeze autovehiculele Caby conform procedurii prevăzute în termenii și Condițiile prezente.

Societatea Trans-Car Company SRL iși rezervă dreptul de a verifica calitatea de Utilizator, în conformitate cu Termenii și Condițiile prezente, înainte de conducerea unui vehicul din flota Caby, prin orice metodă.

Definirea unor termeni

Utilizator– Orice persoană fizică, înregistrată de către Caby în baza solicitării acesteia, prin completarea formularului de pe site, care îndeplinește toate cerințele din Termeni și Condiții și care și-a dat acordul expres și neechivoc să utilizeze autovehiculele puse la dispoziție de către Caby conform procedurii. Orice persoană juridică care a încheiat un contract de servicii de car – sharing cu Trans-Car Company SRL pentru a avea acces la serviciile CABY .

Zona de Acoperire- este municipiul Iasi, stabilită de Caby ca arie în care Utilizatorul poate începe și sfârși o călătorie. Călătoriile pot avea loc doar pe teritoriul României.

Caby isi rezervă dreptul de a modifica oricând zonele de acoperire.

Tarif- Taxă aplicată pentru serviciile de car-sharing. Taxa poate suferi modificări ale serviciilor de car-sharing caby. Utilizatorii pot consultata în orice moment pe site www.caby.ro si in prezentul document Termeni și Condiții care este contravaloarea taxei la momentul începerii călătoriei. Caby își rezervă dreptul să modifice tariful, în funcție de politica sa comercială, fără notificare prealabilă a Utilizatorului si / sau Angajatorului și fără motivare.

Factura- Document ce conține suma tuturor tarifelor aplicate de către Caby, având menționate prețul și alte specificații necesare de identificare în vederea efectuării plății de către Utilizator.

Parcare – Reprezintă locuri special amenajate și semnalizate unde autovehiculele Caby sunt imobilizate în vederea începerii sau încheierii unei Călătorii si unde acestea pot fi alimentate.

Călătoria – Reprezintă distanța în timp între cele două momente care delimitează începerea de către Utilizator a Călătoriei și sfârșitul acesteia, în conformitate cu prevederile de mai jos din Termeni și Condiții.

Confidențialitate -Politica de Confidențialitate , așa cum este prezentată în Termeni și Condiții, disponibile pe site.

Termeni și Condiții – Convenția dintre cele două părți implicate, Utilizator și Caby, prin care sunt reglementate toate drepturile și obligațiile fiecăreia dintre acestea. Caby își rezervă dreptul să modifice convenția, în funcție de politica sa comercială, fără notificare prealabilă a Utilizatorului și fără motivare. Toate modificările vor fi afișate pe site .

Permis de conducere valabil – Permisul de conducere de categoria B, corespunzator categoriei din care face parte autovehiculul, în termen de valabilitate, eliberat în România.

Aplicația Caby - Aplicația Caby este o aplicatie web , cu proprietatea de a oferi acces Utuilizatorilor în vederea închirierii autovehiculelor Caby.

Autovehiculele Caby – sunt autovehicule marca Mitsubishi 15 i-MiEV - Electric Vehicle , ce fac parte din flota de car – sharing a Trans-Car Company SRL . Card acces – cartela magnetică care oferă Utilizatorilor accesul în autovehiculele Caby, deblocheaza / blocheaza masina inainte respectiv dupa calatorie.

Informatii despre serviciile CABY

Orice persoană fizică se poate înregistra pentru a deveni Utilizator prin completarea formularului electronic pus la dispozitie pe site, fără a fi necesară semnarea oricăror alte documente, prin simpla completare.

În cazul în care persoana fizică este angajat al unei persoane juridice cu care Caby a încheiat anterior un contract de servicii car-sharing, dobândirea calității de utilizator este condiționată de acordul angajatorului.

Prin completarea formularului Utilizatorul declară că a agreat și acceptat în mod expres și neechivoc toate prevederile cuprinse în Termeni și Condiții și Convenție ( Procedura de Călătorie).

CABY îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza informaţiile de pe site fără preaviz, având în vedere interactivitatea site-ului si politica sa comercială, fără ca modificările să presupună responsabilitatea CABY sau a angajaţilor săi.

Utilizatorul își poate exercita oricând dreptul de retragere, fără nicio sancțiune și fără a da nici un motiv, prin notificare scrisă, transmisă către caby prin email sau în scris, prin oricare dintre modalitățile prevăzute mai jos.

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor

Drepturi

 • de la data dobândirii calității de Utilizator, fiecare persoană fizică va putea accesa aplicația Caby, intrand pe www.caby.ro in zona de logare;
 • cesionarea drepturilor și obligațiilor care rezultă din dobândirea calității de Utilizator este strict interzisă. Deasemenea, cardul de acces Caby nu poate fi folosită decât de către utilizatori, permiterea accesului unor persoane care nu au această calitate putând atrage pierderea acestei calități, cu plata oricăror daune care rezultă din nerespectarea obligațiilor asumate.

Obligații

 • Deține un permis de conducere valabil;
 • Are vârsta minimă cerută de lege și experiența de conducere necesară de minim un an de la data obținerii permisului de conducere;
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni la volan ;
 • La solicitarea Caby, să pună la dispoziția acestuia copii ale permisului de conducere, actului de identitate si cazierul judiciar, în vederea verificării respectării condițiilor de acces la serviciile de car-sharing;
 • Să informeze caby despre orice modificare a condițiilor de eligibilitate;
 • de a furniza toate datele în vederea eliberării facturii conform legii;
 • Să cunoască legislația rutieră, așa cum a fost modificată, și să o respecte.
 • -Să nu conducă autovehiculul sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice și nici dacă a folosit medicamente care să afecteze capacitatea de a conduce;
 • Utilizatorul trebuie sa verifice starea masinii inainte de cursa;
 • Sa anunte personalul caby daca sesizeaza o dauna/stricaciune/defect la exterior sau interior sau daca a ramas fara energie electrica;
 • Atunci când este implicat într-un accident, sau daca a ramas fara energie electrica, va informa imediat Caby prin email la adresa hello@caby.ro sau telefonic la nr. 0729292345 cu privire la respectivul eveniment.
 • Este interzisa alimentarea autovehiculelor electrice Caby din alte surse decat statiile de alimentare CABY. Harta stațiilor electrice este publicata pe site.
 • Sa nu fumeze in autovehicul;
 • La sfarsitul calatoriei utilizatorul trebuie sa returneze autovehiculul in statia de unde a preluat-o;
 • Sa verifice interiorul masinii autovehiculului – sa nu lase mizerie – sa nu uite lucruri personale;
 • Sa verifice daca geamurile sunt inchise / luminile stinse;
 • Sa lase cheia in torpedou în locul special amenajat;
 • Sa incuie masina;
 • Se recomanda la încheierea călătoriei conectarea cablului de alimentare la statia de incarcare.

Drepturile si obligatiile CABY

 • de a modifica unilateral, fără notificare prealabilă, Termenii și Condițiile;
 • de a schimba condițiile de eligibilitate;
 • de a suspenda sau anula calitatea de Utilizator pentru orice motiv și fără justificare.
 • de a refuza oricărei persoane fizice sau juridice să obțină calitatea de Utilizator;
 • de a înregistra informații depre Utilizator, inclusiv dar fără a se limita la datele de expirare ale permisului de conducere . Utilizatorul consimte in mod expres ca aceste informații să fie înregistrate de către Caby și permite să fie contactat prin orice modalitate ( telefonic, email, mesaje text ).
 • de a anula temporar sau parțial calitatea de Utilizator în situația în care se constată încălcarea prevederilor din Termeni și Condițiilor, sau de a dezactiva accesul la autovehicul.
 • Caby nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare, sau accidentele nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei utilizatorului in utilizare sau nerespectarea de catre acesta a Termenilor și Condițiilor, precum si in cazul in care nu s-a solicitat asistenta tehnica a Caby.
 • Obligatia de a nu furniza informații false;
 • De a asigura suport utilizatorilor în cazul în care solicită acest lucru.

Politica de facturare si plati

Utilizatorii pot obține informații despre prețuri la tel 0729292345 sau 0232.933 sau pe email la hello@caby.ro.

Tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor de car-sharing pot fi consultate si pe site-ul www.caby.ro
 

 

In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Wirecard.

 

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:

-  Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Trans-Car Company SRL sau pe serverele Wirecard

- In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D  Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

- ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI WWW.CABY.RO SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL WWW.CABY.RO,  VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI WWW.CABY.RO  SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.


Toate tarifele sunt cu TVA.

Plata se face la scadență, în baza facturii. Facturile vor fi emise la sfarsitul fiecarei calatorii si vor fi transmise pe email. Termenul de plata este de 5 zile de la data facturarii.

Caby își rezervă dreptul de a modifica unilateral tarifele. Pentru Reclamații Utilizatorii persoane fizice pot contacta Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor la telefonul consumatorilor 0219551.

Procedura de calatorie

Pentru a avea acces la un autovehicul Caby, Utilizatorii, vor consulta aplicatia web ( accesand caby.ro ) in vederea identificării unui autovehicul disponibil.

Daca utilizatorul detine o adresa de e-mail valida, va primi o confirmare de rezervare pe e-mail.

Accesul in masina se face pe baza de card sau prin aplicatia mobila.

Înainte de Începerea Călătoriei, Utilizatorul are următoarele obligații:

 • să verifice interiorul și exteriorul pentru a identifica orice posibile daune, defecte, obiecte străine sau murdărie și să anunțe imediat reprezentanții Caby.

În timpul călătoriei, Utilizatorul are următoarele obligații:

 • de a exploata in conditii normale autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare; sa verifice starea autovehiculului pe parcursul Călătoriei și sa urmareasca instrumentele de bord, iar daca sesizeaza probleme sa opreasca autovehiculul si sa contacteze de îndata reprezentanții Caby, iar în caz contrar sa suporte contravaloarea reparatiilor aferente;
 • sa foloseasca autovehiculul potrivit destinatiei sale;
 • Nu este permisa intrarea in parcari subterane;
 • sa nu permita supraincarcarea masinii (nr. de locuri sau greutate) peste limitele maxime admise in talonul autovehiculului;
 • sa nu impinga sau sa tracteze orice vehicul sau remorca alte obiecte;
 • să respecte regulile de circulație;
 • să utilizeze autovehiculul doar pe teritoriul României;
 • să mențină și să returneze autovehiculul curat iar in cazul in care acesta este inscriptionat sa se asigure asupra faptului ca inscriptionarile sint vizibile;
 • să nu conducă sau să incredinteze conducerea autovehiculului unei persoane aflate sub influenta alcoolului, a drogurilor, narcoticelor, barbituricelor sau a oricarei substante care sa-i afecteze starea de concentrare sau capacitatea de conducere; in cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate Utilizatorului;
 • să nu participe cu autovehiculul la intreceri, competitii si alte teste;
 • sa nu execute niciun fel de reparatii sau modificari ale autovehiculului, fara acordul Caby;
 • in cazul unor defectiuni, să anunțe imediat reprezentanții Caby;
 • să nu paraseasca autovehiculul cu cheile in contact sau cu usile/geamurile/portbagajul deschis;
 • să nu conduca autovehiculul decat pe drumurile publice (nationale si judetene) fiindu-i interzisa cu desavarsire deplasarea pe drumuri forestiere;
 • sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autovehiculului; în toate cazurile de daună, Caby are dreptul la orice despăgubiri în legătură cu distrugerea sau avarierea unui vehicul Caby.
 • in cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu exceptia celor provocate prin forta majora, Utilizatorul raspunde in solidar cu asiguratorul Caby pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului sau inlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricatie, dotari si valoarea de piata;
 • Utilizatorul este responsabil pentru franșiză dacă accidentul are loc din cauza Utilizatorului, dacă nu se poate stabili vina accidentului sau a daunelor sau dacă daunele și pierderile nu se pot recupera de la o terță parte.
 • sa comunice in termen de cel mult 2 ore de la solicitarea Caby locul unde este garat autovehiculul, sub sanctiunea de a plati cu titlu de penalitate un cuantum de 100 EURO pentru fiecare astfel de refuz sau intarziere;
 • in cazul in care pe numele Caby se va emite, în legatura cu autovehiculul si/sau cu fapta Utilizatorului ori a unei alte persoane caruia acesta i-a incredintat conducerea autovehiculului, un proces verbal de constatare a contraventiei sau alt document care ar obliga Cabyla plata unei amenzi si/sau alte masuri, toate acestea vor fi integral suportate de Utilizator. Contravaloarea acestora va fi facturata (cu TVA-ul aferent) de catre Caby catre Utilizator, iar acesta din urma le va achita in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data emiterii facturii. Intr-o astfel de situatie, Utilizatorul are de asemenea obligatia de a comunica Caby toate datele si informatiile solicitate de catre acesta intr-un termen de cel mult 24 de ore de la primirea unei astfel de solicitari, sub sanctiunea de a plati cu titlu de penalitate contractuala un cuantum de 300 EURO, precum si de a achita contravaloarea eventualelor amenzi emise de catre autoritatile statului pe numele Caby pentru necomunicarea in termenul legal a acestor informatii. Neachitarea in acest termen a sumelor facturate conform celor expuse anterior, va indreptati Caby la solicitarea, cu titlu de penalitate, a unui cuantum de 300 EURO. Locatarul este de drept in intarziere cu privire la plata acestor sume;
 • La Încheierea Călătoriei, sa predea autovehiculul in aceeasi stare de functionare ca in momentul preluarii si sa raspunda de orice degradare adusa acestuia;
 • sa nu cesioneze, în niciun fel, dreptul de folosinta asupra autovehiculului;
 • să nu folosească autovehiculul Caby mai mult de 24 de ore consecutive. Pentru evitarea oricărui dubiu, o Călătorie nu poate dura mai mult de 24 de ore.
 • Să nu folosească autovehiculele Caby în afara Zonei de Acoperire, fără anunțare prealabilă.
 • În cazul în care autovehiculul este folosit mai mult de 20 de kilometri în afara zonei, Utilizatorul va răspunde pentru toate costurile reprezentând de aducere a vehiculului în aria de acoperire, fără a se limita însă la sumele reprezentând daune, serviciile de remorcare, etc... Călătoria se va considera încheiată abia în momentul în care autovehiculul este adus în locația de unde a fost luat, Utilizatorul urmând să achite tariful la sfarsitul lunii.
 • sa protejeze interesele Caby si ale companiei sale de asigurari in caz de accident, furt sau pagube ale autovehiculului, sub sanctiunea de a plati penalitati in valoare totala de 1000 EURO, prin:
 • obtinerea numelor si adreselor partilor implicate si a martorilor;
 • neabandonarea autovehiculului fara luarea masurilor necesare pentru paza sa;
 • anuntarea Caby prin telefon la nr. 0729292345 sau 0232.933 , in termen de maxim 2 ore de la producerea oricarui incident.
 • in caz de accident, pagube sau furt, sa obtina urmatoarele documente si sa le remita apoi Caby, sub sanctiunea de a plati penalitati in valoare totala de 1000 EURO:
 • raportul poliţiei cu semnătura ofiterului ce a redactat raportul si stampila sectiei de politie (obligatoriu, specificarea conducerii sau nu sub influenţa alcoolului, in caz de accident) sau cea de-a doua anexa pentru compania de asigurari cu semnatura ofiterului ce a redactat documentul si stampila sectiei de politie;
 • autorizatia de reparatie cu semnatura ofiterului ce a redactat documentul si stampila sectiei de politie;
 • fara prezentarea documentelor de mai sus, sau in cazul in care Utilizatorul a incalcat legile romanesti sau codul rutier roman ori vreunul dintre prevederile din Termeni și Condiții, Utilizatorul ramane responsabil pentru toate pagubele, prejudiciile de orice natura, costurile si / sau pierderile cauzate Caby. Folosirea autovehiculului cu încălcarea prevederilor din Procedura de Călătorie poate atrage sancțiuni penale și/sau urmărire penală.

 

Caby își rezervă dreptul de a încheia o călătorie dacă utilizatorul folosește autovehiculul mai mult de 24 de ore, cu depășirea perioadei maxime admise. În această situație Utilizatorul va fi contactat de către reprezentanții Caby, solicitându-i-se returnarea autovehiculului în locația din care a fost ridicat. Utilizatorul va continua să achite tariful până la momentul returnării autovehiculului, tarif la care se vor adăuga și penalitățile de întârziere. În eventualitatea în care autovehiculul nu este returnat, Caby își păstrează dreptul de a recupera vehiculul din locația lui curentă și, în măsura permisă de lege, Utilizatorul își va asuma toate costurile asociate, incluzând, dar nu limitat la, costurile de transport, înlocuirea cheilor (dacă aceasta nu este returnată în scurt timp) și/sau pierderea capacității de folosire a vehiculului.

 

La încheierea călătoriei, Utilizatorul are următoarele obligații:

 • să parcheze autovehiculul în locația din care a început Călătoria; Călătoria se consideră încheiată atunci cînd autovehiculul s-a reintors din punctul de plecare,
 • sa opreasca motorul;
 • să restituie cheia în torpedou, în spațiul special amenajat;
 • să se asigure că toate geamurile și ușile autovehicolului sunt închise și că luminile și radioul sunt stinse;
 • să îndepărteze eventualele resturi, să curețe autovehiculul și să se asigure că nu a uitat obiecte personale; Caby nu va fi ținut responsabil pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor personale , și nu va contacta Utilizatorul în legătură cu obiecte pierdute.
 • să despăgubească și să exonereze de răspundere Caby și angajații acestuia de orice răspundere cu privire la orice fapte, acte, daune, prejudicii, etc... care ar putea rezulta din utilizarea autovehiculului Caby.

 

Protectia datelor

Caby nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele fraude produse din vina utilizatorului: *utilizatorul este singurul raspunzator pentru pastrarea in deplina siguranta a datelor confidentiale referitoare la contul de pe caby.ro. Caby nu poate fi facut raspunzator pentru prejudiciile produse ca urmare a divulgarii datelor de autentificare; *nesecurizarea mediului de lucru in timpul folosirii site-ului - folosirea unui calculator virusat sau pe care ruleaza aplicatii de tip spyware, keyloggers, alte categorii de virusi informatici;

*folosirea contului și cardului de catre o terta persoana;

*caby.ro nu garanteaza disponibilitatea permanentă a site-ului. Se va face tot posibilul pentru a se asigura buna functionare a site-ului dar din diferite motive - probleme tehnice, probleme cu conexiunea la internet, serviciul poate fi indisponibil pentru o perioada de timp.

Furnizarea datelor cu caracter personal implica acceptul Utilizatorului ca datele personale sa fie stocate si prelucrate de Caby.

Caby se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic.

Caby utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:

• de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate
• de intervenţie asupra datelor personale
• de opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti adresa o cerere in scris, datata si semnata la adresa Sat Letcani, Com. Letcani, Nr.1113, jud. Iasi . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transmise in alte state din Uniunea Europeana sau din afara acesteia.

Scopul colectarii datelor este monitorizarea/securitatea persoanelor si/sau autovehiculelor Caby prin utilizarea GPS-ului. Informatiile furnizate de dumneavoastra si inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate tertelor parti decat in situatiile precizate de legislatia in vigoare.

Caby nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către Utilizator a acestor obligaţii. Caby nu va colecta informaţii care să permită unor terţi să identifice personal Utilizatorii, exceptând situaţia în care Utilizatorul își va da acordul pentru această operațiune.

Cookies

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de Trans-Car Company SRL.

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Folosim două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browserului web). Fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

O vizită pe site-ul caby.ro poate plasa cookie-uri în scopuri de:

• Cookie-uri de performanță a site-ului • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor • Cookie-uri pentru geotargetting • Cookie-uri de înregistrare • Cookie-uri pentru publicitate • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Modul de solutionare al litigiilor

Legea care va fi aplicata in cazul unor litigii este legea romaneasca.

Solutionarea litigiilor se poate face pe cale amiabila, prin intermediul instantelor judecatoresti competente sau prin intermediul unor mediatori. Deasemenea, partile pot solutiona litigiile rezultate din tranzactiile online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO, unde Comisia Europeana a implementat o platforma de solutionare online a litigiilor.

Actualizarea conditiilor generale

CABY îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Termenii și Condiţiile Generale, indiferent de motiv (cu titlu de exemplu, modificări ale legislației, politică comercială, etc. ). Aceste modificări şi/sau actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Termenii si Condiţiile Generale în vigoare.

Modificările periodice aduse la acești Termeni și Condiții vor deveni un acord de obligare în momentul publicării pe site.

Utilizatorii Caby au posibilitatea renunțării la această calitate oricând, prin transmiterea în scris a unei înștiințări în acest sens personal, prin curier, sau prin serviciile poștale, cu scrisoarea recomandată la următoarea adresă: Trans-Car Company SRL, Sat Letcani, Com Letcani, Nr.1113, Județul Iasi, România.